Producten en diensten

Ontsluiting / Koppeling BAG

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat een schat aan informatie over gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in heel Nederland.

De BAG kan voor veel doeleinden worden ingezet: van validatiemogelijkheid tot opname van BAG-attributen in uw eigen systemen. De mogelijkheden zijn legio!

Mellon kan u ondersteunen bij de implementatie van de BAG binnen uw eigen systemen of diensten aanbieden voor de ontsluiting van BAG-gegevens, bijvoorbeeld via een webservice.

Lees meer...

Applicatie-onderhoud

Mellon kan ook worden ingeschakeld voor het onderhouden van een bestaande eigen (Visual Foxpro) applicatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van bestaande broncode, het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het beheer van de onderliggende database.

Deze dienstverlening kan zowel ter plekke als op afstand worden uitgevoerd.

Lees meer...

Vestigingenregister

VR-beheer is ontwikkeld voor het onderhouden van een vestigingenregister, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een werkgelegenheidsenquête.

VR-Beheer is inmiddels op veel plaatsen in Nederland in gebruik. Zowel provincies als grotere gemeenten kunnen tot de gebruikers worden gerekend. VR-Beheer kan uitstekend de functie vervullen van een gemeenschappelijke basisregistratie op het gebied van bedrijven, ten behoeve van vele beleidsvelden zoals werkgelegenheid, economie en ruimte, milieu, onderzoek, acquisitie, relatiebeheer, sociale zaken of voorlichting.

Lees meer...

Innameregistratie

Met het inname- en verkoopregistratiesysteem (IRS) kunt u de inname en verkoop van artikelen administreren.
In combinatie met de meldmodule voor Amice ook bijzonder geschikt voor metaalhandelaren.

Lees meer...

Timemanagement

Met het systeem voor timemanagement (Systim) heeft u een krachtig instrument in handen om de voortgang van projecten te kunnen monitoren.

Lees meer...

Bedrijventerreinenmonitor

Met behulp van het bedrijventerreinen-monitorsysteem (BT-monitor) kunt u bedrijventerreineninformatie onderhouden en raadplegen. Vragen over acquisitie, ruimtelijk-economisch beleid of "milieu, veiligheid en beheer" kunnen met een druk op de knop worden beantwoord.

Lees meer...

Internet Gegevensbank (IGB)

Dit product stelt u in staat om willekeurige gegevens via internet te verzamelen c.q. beschikbaar te stellen. Doordat de ingevoerde gegevens in dezelfde database worden opgeslagen als de database die gebruikt wordt om gegevens aan anderen beschikbaar te stellen, zijn de gegevens altijd up to date.

Lees meer...

Online statistieken

Voor het beschikbaar stellen van interactieve statistieken via internet. Uw klanten of andere geïnteresseerden kunnen zelf de gewenste statistiek samenstellen.

Lees meer...

E-mail-extractie

Het e-mail extractieprogramma achterhaalt het originele e-mailadres van e-mailberichten die onbestelbaar retour zijn gekomen in een te selecteren Outlook/Groupwise-map.

Lees meer...