Gebruikersgroep VR-beheer

De VR-beheer gebruikergroep bestaat uit de volgende leden:

Gebruikersgroep VR-beheer

Organisatie / register Adres Contactpersoon Telefoon
 

Provincies

Provincie Drenthe
Drentse Werkgelegenheids Enquête (DWE)
Postbus 122
9400 AC Assen
dhr. R. Haverkate0592 - 36 53 19
Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad
dhr. W. van Woerkom0320 - 26 55 39
Provincie Friesland
Werkgelegenheidsregister Fryslan
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
dhr. M. Holkema058 - 292 58 93
Provincie Gelderland
Provinciale Werkgelegenheids-Enquête (PWE)
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
dhr. F. J. Viersen026 - 359 91 71
Provincie Groningen
Werkgelegenheidsregister Provincie Groningen
Postbus 610
9700AP Groningen
mevr. M. Punter050 - 316 44 72
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
dhr. K. de Rooy023 - 514 36 71
Provincie Overijssel
Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (BIRO)
Postbus 575
8000 AN Zwolle
mevr. G. Morkuté038 - 499 94 59
Provincie Utrecht
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
dhr. M. Bergmeijer030 - 258 23 91
ETIL
Vestigingenregister Limburg (VRL)
Postbus 1016
6201 BA Maastricht
dhr. R. Vaessens043 - 350 62 87
RIBIZ
Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland
Postbus 6004
4330 LA Middelburg
dhr. R. Lucas06 - 83 16 26 38
 

Gemeenten

Gemeente Amsterdam
dienst Onderzoek en Statistiek
Postbus 658
1000 AR Amsterdam
dhr. I. de Bruijn020 - 251 03 00
Gemeente Breda
Vestigingenregister West-Brabant
Postbus 90156
4800 RH Breda
dhr. W.F. Oijen076 - 529 35 03
Gemeente Enschede
I&O Research
Postbus 20
7500 AA Enschede
dhr. A. de Haan053 - 482 50 10
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
dhr. H. ten Caten040 - 238 22 49
Gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond
mevr. G. Marsman0492 - 58 72 99
Gemeente Tilburg
Postbus 717
5000 AS Tilburg
dhr. J. de Beer013 - 549 54 82
013 - 549 54 81
Gemeente Rotterdam
register MRDH (Metropoolregio Rotterdam / Den Haag
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
dhr. M. Epskamp06 - 120 934 75
 

Overig

I&O-Research
register Noordoost-Brabant
Postbus 563
7500 AN Enschede
dhr. D. Breukel053 - 482 50 14