Externe gebruikers

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Externe gebruikers

Doel module

Met deze module kan VR-beheer worden ingericht voor het gebruik door externe gebruikers. Per externe gebruiker kan worden ingesteld welke vestigingen deze gebruiker mag inzien en/of muteren. Het is zelfs mogelijk deze module te gebruiken ter vervanging van VR-plus.

Toelichting

In deze module kan per externe gebruiker worden aangegeven welke vestigingen deze gebruiker mag inzien en/of muteren (op gemeenteniveau). Normaal gesproken kan een VR-beheer gebruiker alle vestigingen uit het gehele werkgebied inzien in het vestigingenscherm. Met deze module is het voortaan mogelijk om deze set van vestigingen te beperken. Daarbij kan niet alleen worden aangegeven welke vestigingen door de externe gebruiker mogen worden bekeken, maar ook welke eventueel mogen worden gewijzigd.

De machtigingen zijn niet alleen van toepassing op het vestigingenscherm, maar ook op de rapportenmodule en de menu-optie Variabele SQL. Op die manier worden bij het aanmaken van een rapport alleen die vestigingen meegenomen waarvoor de externe gebruiker kijkrechten heeft.

Verder biedt de module de volgende instelmogelijkheden:

  • De externe gebruiker mag wel of geen extra vestigingen inzien.
  • De de externe gebruiker mag wel of niet zoeken in NRVR vanuit het vestigingenscherm.
  • Mogelijkheid om aan te geven welke rapporten (Lijst, Statistiek, etc) de externe gebruiker mag aanmaken.

 

Toepassingen

De module biedt vele toepassingsmogelijkheden. Deze zijn afhankelijk van uw huidige situatie en wensen. Hieronder wordt een aantal scenario's geschetst:

1. Totale overgang naar VR-beheer in de cloud
Mellon biedt ook de mogelijkheid om over te kunnen gaan op VR-beheer in de cloud. De VR-beheer-software en alle bijbehorende (gegevens)bestanden worden in dat geval in de cloud geplaatst. Mellon verzorgt de benodigde infrastructuur, installeert de periodieke updates en zet uw huidige licentie om naar een cloudvariant. U hoeft daarbij zelf dus geen zorg meer te dragen voor het systeembeheer. Het enige dat u nodig heeft is een internetbrowser en internetverbinding en u kunt vanaf elke willekeurige locatie VR-beheer opstarten en gebruiken.

Met behulp van de extra module Externe gebruikers kan per externe gebruiker worden aangegeven  welke gegevens mogen worden ingezien of gewijzigd. Daarmee behoort het zelfs tot de mogelijkheden dat een externe gebruiker meehelpt met het onderhoud van het register. Hierbij behoudt de registerhouder de regie, omdat u zelf kunt bepalen welke gegevens de externe gebruiker mag wijzigen. Iedereen werkt in dezelfde versie en heeft dus ook altijd de beschikking over de meest actuele gegevens. Uiteraard is het wijzigen van gegevens optioneel. Met bijvoorbeeld alleen kijkrechten zou deze module een goede vervanging kunnen zijn van VR-plus. Hiermee behoort het aanmaken en distribueren van VR-plus door de registerhouder tot het verleden en hoeft ook de ontvangende partij niets meer te installeren of te updaten. De VR-plus gebruiker heeft voortaan altijd de beschikking over de laatste stand van zaken.

2. Gedeeltelijke overgang naar VR-beheer/VR-plus in de cloud
Indien een totale overgang nog een stap te ver is, kan eventueel ook gekozen worden voor een gedeeltelijke overgang naar VR-beheer/VR-plus in de cloud. Periodiek wordt dan een (bevroren) VR-beheer versie in de cloud gezet ter vervanging van de vele VR-plus versies. De huidige VR-plus gebruikers worden dan externe gebruikers en hebben alleen een internetbrowser en internetverbinding nodig om vanaf elke willekeurige locatie VR-beheer op te kunnen starten en te gebruiken. Met behulp van de extra module Externe gebruikers kunt u aangeven welke vestigingen mogen worden ingezien.

Hiermee behoort het aanmaken en distribueren van VR-plus door de registerhouder tot het verleden en hoeft ook de ontvangende partij niets meer te installeren of te updaten. Bijkomend voordeel is dat periodieke updates eenvoudig te realiseren zijn.

3. Geen overgang naar VR-beheer in de cloud
U kunt er ook voor kiezen om VR-beheer in zijn huidige vorm te blijven gebruiken en deze extra module te gebruiken om personen / afdelingen binnen uw eigen organisatie toegang te kunnen geven tot VR-beheer, waarbij zelf kan worden bepaald hoe groot het werkgebied voor deze externe gebruiker is.

Benieuwd naar de mogelijkheden van deze extra module voor uw eigen register / organisatie of naar de mogelijkheden van VR-beheer in de cloud? Neem gerust contact op om de verschillende opties te bespreken.

Schermvoorbeeld
Kosten € 2.150,-- (excl. BTW)