Toegang vrije velden / extra vragen per gebruiker

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Toegang vrije velden en extra vragen per gebruiker

Doel module

De toegang tot vrije velden per vrij veld per gebruiker in kunnen stellen. Hetzelfde geldt voor de extra vragen.

Toelichting
Aan het onderdeel Gebruikers (menu-optie Beheer\bewerk bestanden\Gebruikers\Gebruikers) zijn 2 nieuwe tabbladen toegevoegd: één voor de vrije velden en één voor de extra vragen.
Op deze tabbladen worden de in het systeem aanwezige vrije velden en extra vragen getoond. Op vergelijkbare wijze als bij het tabblad Externe gebruiker kunnen in deze tabbladen de vrije velden en extra vragen worden aangevinkt waar de gebruiker toegang tot heeft.

De instelling heeft gevolgen voor het wel of niet tonen van de vrije velden / extra vragen in de overeenkomstige tabbladen van het vestigingenscherm en voor de getoonde rapport- en selectievelden in de rapportenmodule (menu-optie Rapporten\Statistiek/Lijst).
Schermvoorbeeld
Kosten € 950,- (excl. BTW)