Inleesmodule shapefiles

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Inleesmodule shapefiles

Doel module

Met deze module kunnen eigen indelingen van de adressentabel (bijvoorbeeld bedrijventerreinen, wijk-buurtcodes etc) vanuit een shapefile (.shp) worden ingelezen en/of worden bijgewerkt.
Toelichting

In VR-beheer kunt u eigen indelingen op de adressentabel aanmaken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een indeling voor bedrijventerreinen of een wijk-buurtcodering. Vaak zijn de afbakeningen van dit soort indelingen echter al beschikbaar in een GIS-systeem, waarbij de contouren van de bedrijventerreinen in de vorm van polygonen zijn gedigitaliseerd in een shapefile. Om dubbel werk te voorkomen kunnen met behulp van deze module de polygonen uit de shapefile automatisch worden vertaald naar de adressen uit de adressentabel van VR-beheer. Iedere aanpassing die de GIS-afdeling in de contouren van de eigen indeling maakt, zijn vervolgens met een druk op de knop door te voeren in de eigen indelingen van de adressentabel in VR-beheer.

Werking module
Allereerst wordt de shapefile ingelezen. Vervolgens wordt van de polygonen, die uit de shapefile zijn gehaald, bepaald welke adressen uit de adressentabel van VR-beheer binnen zo'n polygoon liggen. Vervolgens wordt gecontroleerd of de omschrijving van de polygoon voorkomt in de tabel met validatiecodes van de eigen indeling. Indien deze nog niet bestaat, dan wordt deze automatisch toegevoegd.

U heeft zelf de keus of de code die hoort bij de omschrijving van de polygoon door het systeem wordt gegenereerd of dat u laat verwijzen naar een code die opgenomen is in de shapefile.

De module biedt een extra mogelijkheid om een beperkende selectie (filter) in te kunnen geven die wordt gebruikt om het aantal polygonen te beperken.

Voorwaarden:

  • Shapefile dient gebaseerd te zijn op Rijksdriehoekscoördinaten (RD)
  • Adressen in de VR-beheer adressentabel dienen voorzien te zijn van een x- en y-coördinaat, om hun geografische locatie te kunnen bepalen. Met de invoering van de BAG hebben gemiddeld 99,1% van de adressen een x- en y-coördinaat.
  • Het dbf-bestand dat hoort bij de shapefile dient een veld te bevatten met de omschrijving van de eigen indeling, bijvoorbeeld de naam van de bedrijventerrein.
  • De volgende types polygonen kunnen worden ingelezen: Polygon (type 5) en PolygonZ (15). Deze typenummers verwijzen naar de types zoals die door ESRI zijn vastgelegd in hun technische documentatie over de structuur van de shapefile.
Schermvoorbeeld
Kosten € 1.450,-- (excl. BTW)