Enquête-uitzetmodule voor Centrale Berichtgevers

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Enquête-uitzetmodule voor Centrale Berichtgevers

Doel module

Met behulp van deze module kan de enquête onder Centrale Berichtgevers worden uitgezet. Het gaat dan met name om het afdrukken van de set van enquêteformulieren.

Deze module zorgt ervoor dat de set van enquêteformulieren per centrale berichtgever wordt gesorteerd en afgedrukt. De set van enquêteformulieren is daarna direct klaar voor verzending. 
 
De beheerder heeft 1 tot 3 rapporten tot zijn beschikking die naar eigen wens kunnen worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld één rapport gebruikt worden voor de begeleidende brief, één rapport voor het verzamel-enquêteformulier en één rapport voor een extra (pendel)vraag. De beheerder bepaalt zelf welke rapporten worden gebruikt en kan ook zelf de volgorde van het afdrukken bepalen.

Toelichting
De module biedt de volgende mogelijkheden:

- mogelijkheid om één of meerdere CB-ers te selecteren op basis van het cb-nummer of
  mogelijkheid om de enquête alleen onder die CB’-ers uit te zetten waarvan het cb-nummer voorkomt in een extern bestand (veldnaam CBNR C(6)).
   
- mogelijkheid om aan te geven welke uitzetcodes moeten worden uitgesloten.

Standaard staan de uitzetcodes G, L, T en X al geselecteerd. Vestigingen die onder een cb-er vallen en die één van de geselecteerde uitzetcodes hebben in het huidige enquêtejaar, worden niet opgenomen op de verzamelstaat.
   
- mogelijkheid om aan te geven naar welke printer de set van enquêteformulieren moet worden gestuurd.
   
- per cb-er kan zelf worden bepaald welke set van rapporten er moet worden afgedrukt.

Hierbij heeft men de keus uit de volgende rapporten:
1. rapport enqgereserveerd.frx
2. rapport enqcblijst.frx
3. rapport enqvoorbedrukt.frx
Schermvoorbeeld
Kosten € 675,- (excl. BTW)