Inleesmodule voor validatiecodes eigen indelingen

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Inleesmodule voor validatiecodes eigen indelingen

Doel module

Met deze module kunnen de validatiecodes van de eigen indelingen m.b.t. de adressen-, gemeenten en SBI-tabel vanuit een tekstbestand worden ingelezen.

Toelichting

In VR-beheer kunt u eigen indelingen op de adressen-, gemeenten en SBI-tabel aanmaken. U kunt hierbij denken aan een bedrijventerreinenindeling, een corop-indeling of een indeling van sbicodes in de ICT. Voordat u deze eigen indeling kunt aanmaken moet u eerst validatiecodes ingeven. Dit zijn eigenlijk de toegestane waarden (bedrijventerreinennaam, coropnaam etc) die gebruikt kunnen worden voor de eigen indeling. Deze validatiecodes moet u in principe handmatig in VR-beheer ingeven. Bij grote indelingen met veel mogelijke waarden kan dit een tijdrovend karwei zijn en meestal heeft u de indeling al in electronische vorm beschikbaar.

Met behulp van deze module kunt u de validatiecodes rechtstreeks vanuit een tekst- of dbf-bestand inlezen waarna ze automatisch aan de tabellen met validatiecodes van de eigen indelingen worden toegevoegd. Het handmatig ingeven van de validatiecodes behoort hiermee tot het verleden.

Schermvoorbeeld
Kosten € 675,- (excl. BTW). Deze modules is integraal onderdeel van de extra module Inleesmodule eigen indelingen van de adressentabel