Inlezen toelichting

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Inleesmodule Toelichting

Doel module

Met behulp van deze inleesmodule kan de toelichting van een vestiging worden uitgebreid met tekst uit een extern dbf-bestand. De toelichting wordt weergegeven in het vestigingenscherm op het tabblad Overig.

Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld een toelichtende tekst uit de internetenquête of een andere bron in te lezen in VR-beheer.
Toelichting

De module wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een extern programma en kan worden uitgevoerd via de menu-optie Beheer\Bewerk bestanden\Overig\Programma uitvoeren. Voor ingebruikname hoeft dus geen update van de software te worden geïnstalleerd.

Nadat het programma is opgestart kunnen de volgende zaken te worden ingegeven:

 1.  Prefix toelichting
  De tekst die hier wordt ingegeven wordt vóór de te importeren toelichting geplaatst. Dit veld staat standaard gevuld met de initialen van de huidige gebruiker gevolgd door de datum van vandaag.

  Er kan ook voor gekozen worden om geen prefix te gebruiken.

 2.  DBF-bestand met in te lezen toelichting
  Hier kan het DBF-bestand worden geselecteerd waarin het vestigingsnummer en de toelichting staat die moet worden ingelezen. Het inleesbestand moet voldoen aan de hieronder beschreven structuur.

 3. Toevoegen voor of achter
  Met behulp van het aankruisvakje "Plaats toelichting voor de eventueel reeds aanwezige toelichting in VR-beheer" kan aangegeven worden of de ingelezen toelichting aan de achterkant (optie uitgevinkt) of aan de voorkant (optie aangevinkt) van de bestaande toelichting in VR-beheer moet worden geplaatst.
   

Nadat op de knop "Lees toelichting in" wordt gedrukt, wordt het bestand met in te lezen toelichtingen record-voor-record doorlopen. Daarbij wordt gecontroleerd of te importeren toelichting al in het toelichtingenveld in VR-beheer voorkomt. Zo niet, dan wordt de ingelezen toevoeging aan de toelichting in VR-beheer toegevoegd.

NB: Bij deze vergelijking wordt de prefix ook meegnomen.

 Het inlezen kan eventueel onderbroken worden met behulp van de Escape toets.

Na afloop wordt een samenvatting gegeven van de inleesactie:

 • Aantal records inleesbestand
 •  Aantal records ingelezen
 •  Aantal records geweigerd
 • Aantal records reeds eerder ingelezen
 • Aantal records met lege toelichting
 • Aantal records zonder bestaand vestigingsnummer

Het dbf-bestand met in te lezen toelichtingen dient de volgende structuur te bevatten:

 1. Vestigingsnummer
  Naam veld
  : vestnr
  Type: Character
  Lengte: 9
 2. In te lezen toelichting
  Naam veld: toelicht
  Type:
  Character of Memo
  Lengte: Onbeperkt
Schermvoorbeeld
Kosten € 675,-- (excl. BTW)