Uitbreiding inleesmogelijkheden KvK-module

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Uitbreiding inleesmogelijkheden KvK-module

Doel module

Met deze module kunnen extra gegevens via het KvK-mutatieabonnement in de vaste velden van VR-beheer worden ingelezen.

Toelichting

Met behulp van deze uitbreiding van de KvK-module kunnen de gegevens met betrekking tot de reden in- en uitschrijving, de contactpersoon en vanaf (versie 2.3.8) ook de hashtag-informatie uit het CMA ingelezen worden in de vaste velden van VR-beheer. Hierdoor zijn de gegevens beter vergelijkbaar met de gegevens die u via andere bronnen verzamelt (schriftelijke enquête, internet, etc.).

1. Reden in- en uitschrijving
Met behulp van deze extra module worden de reden in- en uitschrijving gekoppeld aan de wijze start en einde in VR-beheer. U kunt hierbij zelf aangeven naar welke wijze start een reden inschrijving moet worden omgenummerd. Hetzelfde geldt uiteraard voor de wijze einde en de reden uitschrijving.

De originele reden in- en uitschrijving blijven overigens daarnaast altijd nog zichtbaar in het KvK schaduwbestand en worden ook opgenomen in NRVR. Door de reden in-/uitschrijving te koppelen aan de wijze start en einde in VR-beheer krijgt u een beter inzicht in de herkomst en bestemming van vestigingen.

Het wel of niet laten doorvoeren van mutaties op de reden in- en uitschrijving kunt u zelf instellen via het optiescherm van de KvK-module.


2. Contactpersoon
De KvK kan in het mutatie-abonnement ook contactpersoongegevens aanleveren. Met behulp van deze extra module kunt u dit gegeven laten overnemen in het contactpersoonveld in het vestigingenscherm.

Het wel of niet laten doorvoeren van mutaties op de contactpersoon kunt u zelf instellen via het optiescherm van de KvK-module. Als mutaties doorgevoegd mogen worden dan wordt het gegeven van de KvK altijd overgenomen indien het veld contactpersoon in VR-beheer niet gevuld is. Daarnaast kunt u via het optiescherm aangeven dat, in het geval de contactpersoon in VR-beheer reeds gevuld is, deze alleen overschreven mag worden als de vestiging kleiner is dan een op te geven grootteklasse. U kunt dus naar eigen inzicht de werking van deze module beïnvloeden.

Uitgangspunt voor de contactpersoon is het veld met de volledige aanspreektitel, voorletters, voorvoegsel en achternaam, bv: De heer P. van der Broek.

In het optiescherm kunt u overigens zelf instellen of de aanspreektitel (de heer of mevrouw) wel of niet moet worden overgenomen in de contactpersoon in VR-beheer.


3. Hashtaginformatie
In het centrale mutatie-abonnement (CMA) worden centraal hashtags toegevoegd aan het abonnement. Met behulp van deze extra module kunt u dit gegeven laten overnemen in het toelichtingenveld in het vestigingenscherm.

Het wel of niet overnemen van de hashtag informatie kunt u zelf instellen via het optiescherm van de KvK-module. De overname van deze informatie vindt alleen plaats bij vestigingen die nieuw worden opgenomen via de menu-opties:
- KvK\Handmatige koppeling
- KvK\Automatische opname

De hashtag-informatie wordt vooraf gegaan door de tekst "CMA {datum} :".
Voorbeeld: CMA 04-05-2017: #NIEUW# OPR:29/03/2017 VEST:01/01/2005 VSTHA:- #VOORT# VORIG KVKDOSNR: 12123456 #OPN#

Schermvoorbeeld
Kosten € 850,- (excl. BTW)